Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for april-maj-juni 2019

Orienteringen tages til efterretning.