Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for 4. kvartal

Orienteringen tages til efteretning