Resultat og servicemål på Myndighedsområdet – 1. kvartal 2022

Orienteringen tages til efterretning.