Reservering af et areal til en bådplads i Tasiilaq

IA+Sam+D: Indstillingen afvises og forslaget forkastes.

S: Indstillingen godkendes.