Rejserapport for udvalgsrejse til Paamiut

Orienteringen tages til efterretning.