Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv

Orienteringen tages til efterretning.