Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Skole

Indstillingen godkendes.