Rejserapport for Udvalg for Børn og Skoles udvalgsrejse til Paamiut og Arsuk

Indstillingen godkendes.