Redigeret politisk mødekalender for 2021

Indstillingen godkendes med følgende ændring: Møder bliver afholdt d. 9. august og d. 6. september