Redegørelse for indkøbsområdet

Orienteringen er taget til efterretning med følgende mindretalsudtalelse fra Siumut: når der er tale om større kontrakter, ønskes der inddragelse af relevante folk på området.