Redegørelse for indkøbsområdet

Orienteringen tages til efterretning.