Qimarnguik – Krisecenter og behandlingstilbud for voldsramte kvinder og børn

Orienteringen tages til efterretning, og sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv til orientering