Qimarnguik – Krisecenter og behandlingstilbud for voldsramte kvinder og børn

Orienteringen tages til efterretning.