Promovering af Lokaludvalget på facebook

5D: Promovering af Lokaludvalget på facebook

På Lokaludvalgets møde d. 11. Marts 2018, blev der fremsat ønske om at Lokaludvalget på næstkommende møde skulle drøfte hvordan Lokaludvalgets facebook side skulle administreres og hvilket indhold der skulle lægges op på siden.

Det blvv blandt andet foreslået, at konkret indhold til siden, skulle besluttes månedligt i forbindelse med Lokaludvalgets ordinære møder.

Lokaludvalget har selv ansvar for at administere deres facebook side.

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Lokaludvalget drøfter promovering af Lokaludvalget på facebook samt fremtidig plan for administration af deres facebook side

Beslutning

Det besluttes, at facebook siden anvendes i en prøveperiode. Nadia Aviaq Olsen er ansvarlig for facebooksiden i prøveperioden