Principper for udvalgets politiske virke

Sagen tages af dagsordenen.