Politisk mødekalender for 2020

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning fra Ane Egede Mathæussen (S):

at Udvalg for Økonomi og Erhvervs møde i juni ønskes rykket en uge frem, dvs. til torsdag den 18.juni.