Politisk mødekalender for 2020 for Udvalg for Børn og Skole

Indstillingen er blevet formandsgodkendt inden mødet, derfor tages orienteringen til efterretning. 

IA+Sam: Hvis der er ændringer, er vi fleksible.