Politisk mødekalender for 2019

Indstillingen godkendes med følgende ændring:

Temadag og Kombest møde a' 17. og 18. juni rykkes en uge frem til hhv. 10. og 11. juni.