Politisk mødekalender for 2018

Indstillingerne godkendes.