Politisk mødekalender for 2018 for Udvalg for Anlæg og Miljø

Indstilling godkendt med bemærkning om at mødet den 30. juli flyttes til 6. august.