Politisk mødekalender 2021

Indstillingen godkendes med følgende ændringer:

Det godkendes at Kommunalbestyrelsen starter alle sine møder kl. 15:00.

Det godkendes at Kommunalbestyrelsens møde d. 1. juni bliver flyttet til kl. 14:00.