Politisk mødekalender 2017

Kommunalbestyrelsen godkender mødekalender for 2017. Flertallet, bestående af 18 medlemmer, vælger at Kommunalbestyrelsesmøderne startes kl. 15:30.

Ane Egede Mathæussen (S) har følgende mindretalsudtalelse: Der ønskes et tidligere starttidspunkt, idet erfaringerne viser at møder, hvor der er mange beslutningspunkter, først bliver færdige meget sent om aftenen og derfor ønsker jeg at møderne starter tidligere.