Politik for Udsatte børn og familier – Kommuneqarfik Sermersooq

Sagen udsættes med henblik på borgerinddragelse og inddragelse af relevante instanser.