Politik for udsatte børn og familier 2020-2024

Indstillingen godkendes.