Planstrategi P18 – Endelig godkendelse

Indstillingen godkendes.