Plan for produktion af video om Paamiut, der skal produceres af børn.

Via en telfonsamtale med Enok Poulsen den 28. juli 2020 blev vi meddelt at planen om en musikvideo er midlertidigt stoppet på grund af Corona-virus. Men det er fortsat planen, at denne skal laves.

Taget til efterretning.