Placering af forebyggelses- og behandlingsafdelinger

Orientering er taget til efterretning med følgende bemærkning fra Ane Egede Mathæussen (S): Overvejelse af muligheden for at bygge et nyt, samt indgive et anlægsønske med bevilling.