Parkering ved Iggia, Nuuk

Udvalget beslutter at der skal laves en helhedsplanlægning, og at sagen sendes til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv, samt Kommunalbestyrelsen.