Parkering ved Iggia, Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.