Pakhusene B-31 og B-60 i Paamiut – tilsagn om driftsstøtte efter udført restaurering og transformation.

Indstillingen godkendes.