Overtagelse af Prinsesse Margrethes Børnehjem

Pind 1: indstillingen godkendes

Pind 2: Udvalget beslutter at sende sagen til godkendelse Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked om overtagelse af Nasippi og Qaaliaq.

Pind 3: indstillingen godkendes