Oversigt over tiltag og indsatser i Udvalget for Anlæg og Miljø

Orientering taget til efterretning.