Overdragelse af Kultur, Fritids- og Sundhedsområdet i Tasiilaq

Orienteringen tages til efterretning.