Overdragelse af fritidsklubber til Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur

Indstillingen godkendes.