Orienteringsskrivelse vedrørende besøg af Tilsynsenheden under Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Orienteringen tages til efterretning.