Orienteringspunkt om COVID-19

Oienteringen tages til efterretning.

Mindretalsudtalelse:  

Vi tager orienteringen om COVID-19 til efterretning,

Da vi stadigvæk ikke kender de økonomiske aspekter, tager vi ikke dette til efterretning før de fremlægges. 

Vi ønsker en arbejdsprocedure, således et politisk akutberedsskab kan være muligt.