Orienteringspunkt om COVID-19 beredskab

Orienteringen tages til efterretning.