Orienteringspunkt om COVID-19 beredskab

Indstillingen godkendes.