Orienteringspunkt om COVID-19

Indstillingen godkendes.