Orienteringer

2A: Tasiilami suleqatigiippugut vil under mødet fortælle om status.
Bilag: 1: Aftale om et borgerindragelsesforløb i forbindelse med byggeri af to nye boliger i Tasiilaq.

Taget til efterretning.