Orienteringer

3a. Orientering om Rasmus’ forslag fra sidste møde

På sidste møde havde Rasmus en række forslag til udvalget til små og større tiltag. Der var ikke så mange reaktioner sidst udover at det lød fint, så læs gerne forslagene igennem igen.
– Projektrådgivning og reklamefremstød er sat i gang.

– Årsafslutning taler Naleraq og Agnetha om sammen med Rasmus.
– ”Better Nuuk” er der ikke gjort mere ved. Se gerne oplægget fra sidst igen, og besøg hjemmesiden herunder. Hvis der er udvalgsmedlemmer der har lyst til at gå videre med det vil Rasmus gerne hjælpe, men det skal ikke være båret kun af sekretariatet. Hvis ikke er det helt fint, så ligger vi den i skuffen til fremtiden.
https://betrireykjavik.is/domain/1
– Projektudviklingsworkshop foreslås rykket til Januar?

3b. Input til projektudviklingsworkshoppen – hvad skal den kunne?

Rasmus laver en lille ”post-it-øvelse”, hvor lokaludvalget giver lidt input til, hvad der kunne være fokus for en sådan workshop.

Nalerag og Agnetha har holdt et møde om årsafslutning og aftalt, at det slås sammen med Naleraqs fernisering af lysudstillingen i Qinngorput. Lørdag den 14/12 er valgt.

Der er lavet et lille reklamefremstød i ugeavisen, på sociale medier, på busskure og per brev til foreninger.

Projektet ”Better Nuuk” blev drøftet, og det blev lagt frem at hvis der er energi i det så kan vi køre videre med det. Der blev også givet input omkring at Kbh har en mulighed for at borgere kan sende billeder ind med fejl og mangler i bybilledet. Vi arbejder videre med at lave en lettere adgang til at indsende inputs.
– Der blev lavet en arbejdsgruppe bestående Gorm, Moses, Ujammi, Poul.

Der var tilslutning til at rykke workshoppen til januar. Samt at vi inviterer nogle suppleanter.

De øvrige orienteringer blev taget til efterretning.

Rasmus indsamlede inputs til workshoppen i januar igennem en lille post-it-øvelse, og vil nu gå videre med at designe workshoppen.