Orientering vedrørende personalemangel i Sikkersoq

Orientering tages til efterretning.