Orientering vedrørende de lokale Forebyggelsesudvalgs virke i Kommuneqarfik Sermersooq

Orienteringen tages til efterretning.