Orientering vedr. ny boenhed i Qinngorput

Orienteringen tages til efteretning