Orientering vedr. forslag om ændring i praksis ved udbetaling af offentlig hjælp

Orientering taget til efterretning.