Orientering vedr. forebyggende hjemmebesøg i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning