Orientering vedr. driftsorienterede tilsyn

Orienteringen tages til efterretning.