Orientering om ventelister til daginstitutioner i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut

Orientering taget til efterretning.