Orientering om venteliste til daginstitutioner – 3. kvartal 2020

Indstillingen godkendes.