Orientering om udviklingstiltag på skoleområdet

Orienteringen tages til efteretning med følgende bemærkning:

Før udvalget rejser til Island, er formidling af information fra Forvaltningen vigtig, omkring hvad man skal være opmærksom på, og der er givet forslag på hvilket dato der kunne anvendes for temadagen omkring skoleområdet, under kommunalbestyrelsens valgperiode.